Polski
  eNormyDocumentMetryka
Niezalogowany
   

Informujemy, że z dniem 01.01.2015 r. serwis eNormy.pl zostanie zamknięty

PN-B-02863:1997P      
  Metryka    Spisy    Oryginał    Powiązania 
 
Zgłoś problem   
 Metryka
Numer normy
PN-B-02863:1997P
ICS
Data publikacji
28 listopada 1997 r.
Data zatwierdzenia
28 listopada 1997 r.
Liczba stron
3
Cena
19.40 zł  (23.86 zł z VAT)
Zespół
ZBD
Komitet techniczny
KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Status
archiwalna  
Zmiany
PN-B-02863:1997/Az1:2001P
 Tytuł
RU
Противпожарная защита зданий - Противпожарные водоснбжение - Сети наруженыxâîäîďđîâîäîâ ńóňî÷íčęîě ďčňŕíč˙.

FR
Protection des bâtiments contre feu - L'eau d'incendie - Réseaux exterieur d'eau pour éteindre des incendies.

EN
Fire protection of buildings - Fire water supply - Fire-fighting outer water line.

PL
Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.