Polski
  eNormyDocumentPowiązania
Niezalogowany
   

Informujemy, że z dniem 01.01.2015 r. serwis eNormy.pl zostanie zamknięty

PN-H-74392:1976P      
  Metryka    Powiązania 
 
Zgłoś problem   
Zastępuje
Numer referencyjny i tytuł
PN-EN 448:2009E
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
PN-H-74392:1967P
Łączniki z żeliwa ciągliwego
PN-H-74392:1967P
Łączniki z żeliwa ciągliwego
PN-H-74394:1948P
Łączniki z żeliwa ciągliwego. Kolanka. Główne wymiary
Zastąpiona przez
Numer referencyjny i tytuł
PN-EN 10242:1999P
Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego
PN-EN 10242:1999P
Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego
PN-H-74392:1967P
Łączniki z żeliwa ciągliwego
PN-H-74414:1948P
Łączniki z żeliwa ciągliwego. Czwórniki łukowe dwuzwężkowe. Główne wymiary
Powołana przez
Numer referencyjny i tytuł
PN-B-02861:1994P
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony
PN-H-75120:1980P
Żeliwne płuczki ustępowe
PN-H-75224:1977P
Żeliwny syfon wannowy nadstropowy
PN-M-75014:1992P
Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne
PN-M-75100-01:1993P
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Metoda pomiaru
PN-M-75100-02:1993P
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy zaworów wypływowych
PN-M-75100-03:1993P
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń
PN-M-75100-04:1993P
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy urządzeń specjalnych