Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przesłaną e-mailem 20 listopada 2014 r. (oraz, powtórnie, 10 grudnia 2014 r.) wszystkim użytkownikom,

1 stycznia 2015 r. serwis eNormy.pl został zamknięty.

Zamknięcie serwisu jest następstwem jednostronnego oświadczenia woli o nieprzedłużeniu umowy umożliwiającej Wydawnictwu Ars boni sp. z o.o. utrzymywanie serwisu eNormy.pl, złożonego przez Polski Komitet Normalizacyjny po ponad 17 latach współpracy.

Bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę, której wobec nieprzejednanego stanowiska PKN nie jesteśmy niestety w stanie kontynuować.