Polski
  eNormyDocumentPowiązania
Niezalogowany
   

Informujemy, że z dniem 01.01.2015 r. serwis eNormy.pl zostanie zamknięty

PN-B-02151-02:1987P      
  Metryka    Spisy    Oryginał    Powiązania 
 
Zgłoś problem   
Zastępuje
Numer referencyjny i tytuł
PN-B-02151:1970P
Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń
PN-B-02151:1970P
Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń
PN-B-02154-04:1983P
Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
PN-EN 20140-3:1999P
Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
Powołuje
Numer referencyjny i tytuł
PN-B-02151-01:1987P
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-B-02153:1961P
Akustyka budowlana. Nazwy i określenia
PN-B-02156:1987P
Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach
PN-T-06460:1979P
Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania
Powołana przez
Numer referencyjny i tytuł
PN-B-01706:1992P
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02151-01:1987P
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-B-02151-03:1987P
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-B-02151-3:1999P
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-B-02156:1987P
Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach
PN-B-02423:1999P
Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02431-1:1999P
Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania
PN-B-03433:1987P
Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania
PN-E-05100-1:1998P
Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
PN-M-35200:1992P
Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych